SKU: UZIN A-CRYL CG5 Spray

UZIN A-CRYL CG5 Spray

Brand:

Κόλλα για συγκόλληση πλαστικοποιημένων

Κόλλα βιομηχανικής χρήσης για συγκολλήσεις χαρτιού πλαστικοποιημένου με ηλεκτρικά επεξεργασμένο φύλλο PE με χαρτί, χαρτόνι και παράγωγά τους σε εφαρμογές υλικών συσκ/σίας πχ. σε κυτιοποιίες και για την κατασκευή πλαστικοποιημένης σακούλας, ετικέτες κ.α.

Περιγραφή

Κόλλα βιομηχανικής χρήσης για συγκολλήσεις χαρτιού πλαστικοποιημένου με ηλεκτρικά επεξεργασμένο φύλλο PE με χαρτί, χαρτόνι και παράγωγά τους σε εφαρμογές υλικών συσκ/σίας πχ. σε κυτιοποιίες και για την κατασκευή πλαστικοποιημένης σακούλας, ετικέτες κ.α.

DOWNLOADS

COMPLIANCE CERTIFICATION_A-CRYL_CG5_SPRAY_GB

SDS_UZIN A-CRYL CG5 Spray

UZIN_GB_ACRYL_CG5_SPRAY_TDS

UZIN_GR_ACRYL_CG5_SPRAY_TDS

ΔΔΑ_UZIN A-CRYL CG5 Spray

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_A-CRYL_CG5_SPRAY_GR