SKU: UZIN A-CRYL CG5 Spray

UZIN A-CRYL CG5 Spray

Brand:

Κόλλα για συγκόλληση πλαστικοποιημένων

Κόλλα βιομηχανικής χρήσης για συγκολλήσεις χαρτιού πλαστικοποιημένου με ηλεκτρικά επεξεργασμένο φύλλο PE με χαρτί, χαρτόνι και παράγωγά τους σε εφαρμογές υλικών συσκ/σίας πχ. σε κυτιοποιίες και για την κατασκευή πλαστικοποιημένης σακούλας, ετικέτες κ.α.

Περιγραφή

Κόλλα βιομηχανικής χρήσης για συγκολλήσεις χαρτιού πλαστικοποιημένου με ηλεκτρικά επεξεργασμένο φύλλο PE με χαρτί, χαρτόνι και παράγωγά τους σε εφαρμογές υλικών συσκ/σίας πχ. σε κυτιοποιίες και για την κατασκευή πλαστικοποιημένης σακούλας, ετικέτες κ.α.